Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Bedmintonshop.sk prevádzkované spoločnosťou GETPRO , s.r.o., so sídlom Andreja Hlinku 40, 917 01 Trnava, IČO: 53232119, DIČ:2121309421, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava,oddiel sro, vložka číslo 47388/T zo dňa 20.8.2020 (ďalej len “Bedmintonshop.sk”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Bedmintonshop.sk ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.bedmintonshop.sk.


Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie tu.

Ako sú chránené Vaše osobné údaje
Pri zadávaní objednávky, zákazník vypĺňa niektoré osobné údaje - najmä meno, adresu, identifikačné údaje firmy (Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch), ktoré sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou bánk a doručovateľov, s ktorými  je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie Vašej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. Údaje môže zákazník kedykoľvek prezerať a zmeniť po prihlásení sa pod svojim prihlasovacím menom do internetového obchodu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov: „Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu, t.j. spoločnosti GETPRO, s.r.o. v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy Predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu info@bedmintonshop.sk. Ďalej má Kupujúci práva podľa zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.